KUPITIA MIONGOZO YA ZFDA KWA WADAU WA CHAKULA

KUPITIA MIONGOZO YA ZFDA KWA WADAU WA CHAKULA

KUPITIA MIONGOZO YA ZFDA KWA WADAU WA CHAKULA

Katika kuboresha kazi zake ZFDA imepitia miongozo yake ya chakula ili kuweza kufikia matarajio ya wateja wake. Ushirikishwaji wa wadau ni jambo muhimu sana kwetu katika kuifahamu na kuifanyia kazi miongozo hiyo, ili kuiwezesha taasisi kufikia malengo iliyojiwekea.

Tunaomba wadau wetu kushiriki kikamilifu kwa kutumia muda wao kupitia miongozo iliyokuwepo hapo chini na kutupatia mapendekezo na maoni ili tuweze kuiboresha.

Maoni yataendelea kupokelewa mpaka tarehe 25 Septemba 2017 kupitia njia zifuatazo:

Tovuti: www.zfdb.go.tz

Baruapepe: food@zfdb.go.tz

Simu: +255 777139968

Kuwasilisha moja kwa moja katika ofisi zetu zilizopo Mombasa (Barabara ya Changu), Zanzibar.

 

Limetolewa na;

Mkuu wa Kitengo cha Idara ya Udhibiti wa Chakula

Dr. KHAMIS ALI OMAR

 

STAKEHOLDERS FOOD GUIDELINES REVIEW

ZFDA reviewed its food guidelines for the service improvements to meet customers’ satisfaction. Stakeholders’ engagement is most important for the successful understanding and implementation of those guidelines.

We kindly ask our dear customers and public in general to review the guidelines attached hereunder and give their valuable advice and comments so as to improve them.

The comments will be received until 25th September 2017 through the following:

Website: www.zfdb.go.tz

E-mail: food@zfdb.go.tz

Mobile phone: +255 777139968

Directly submission at ZFDA Head Office , Mombasa (Changu Road), Zanzibar.

Issued by:

HEAD OF FOOD SAFETY CONTROL DEPARTMENT

Dr. KHAMIS ALI OMAR

KUYAONDOA SOKONI MAJI YA NUSU LITA (500 ML) YA “LOOTAH GROUP OF COMPANY”

KUYAONDOA SOKONI MAJI YA NUSU LITA (500 ML) YA “LOOTAH GROUP OF COMPANY”

KUYAONDOA SOKONI MAJI YA NUSU LITA (500 ML) YA “LOOTAH GROUP OF COMPANY” KUTOKANA NA MATATIZO YA KITAALAM (RECALLS OF DRINKING WATER FROM “LOOTAH GROUP OF COMPANY” DUE TO TECHNICAL PROBLEM)

Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi Zanzibar (ZFDA) ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Afya – Zanzibar inayosimamia udhibiti wa bidhaa za chakula, dawa na vipodozi. Miongoni mwa kazi zake ni kuhakikisha kuwa bidhaa hizo zilizotajwa aidha ziwe zinazalishwa hapa nchini au zinazoingia nchini ni salama kabla kumfikia mtumiaji. Hivi karibuni kumekuwepo na malalamiko kutoka kwa watu mbalimbali juu ya uwepo wa maji ya kunywa kutoka katika Kampuni ya “Drop of Zanzibar” yenye ujazo wa nusu lita (500 ml). Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi Zanzibar imefanya ukaguzi katika maeneo mbali mbali ya Zanzibar na kujiridhisha kuwa maji hayo yana matatizo ya kitaalam katika utengengenezwaji wake.
Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi Zanzibar inapenda kuwapa taarifa wauzaji na watumiaji wa maji hayo kuwa maji yenye ujazo wa nusu lita kutoka Kampuni ya “LOOTAH GROUP OF COMPANY” ambayo yamezalishwa kuanzia tarehe 01/04/217 hadi 30/06/2017 yana tatizo la kitaalamu na hivyo basi hayaruhusiwi kusambazwa, kuuzwa na kutumika kwa matumizi ya binadamu.
Hivyo basi Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi Zanzibar inapenda kuchukua fursa hii kuwajulisha wale wote ambao wana bidhaa hiyo ambayo imetengenezwa katika muda huo uliotwaja kuacha kuziuza mara moja na kutoa taarifa kwa Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi Zanzibar na kuzirudisha kwa Kampuni ya “LOOTAH GROUP OF COMPANY” kwa ajili ya hatua zinazofaa za kuchukua ikiwemo kurejesha maji hayo katika Kampuni hiyo.
Vile vile, Wakala wa Chakula, Dawa na Vipodozi Zanzibar inapenda kuchukua fursa hii kuwajulisha Kampuni ya “LOOTAH GROUP OF COMPANY” kuhakikisha kuwa bidhaa hiyo wanaiondoa sokoni si zaidi ya wiki moja kuanzia tarehe 25 Agosti hadi tarehe 01 Septemba 2017.
Kwa maelezo zaidi tafadhali fika katika ofisi za ZFDA Mombasa (mkabala na soko la mboga mboga)- Zanzibar Au piga simu namba 0777 139 968 nyakati za saa za kazi.

Imetolewa na
Ofisi ya Mkurugenzi Mtendaji
ZFDA
25 Agosti 2017

UFAFANUZI KUHUSU UWEPO WA MCHELE WA PLASTIKI.

UFAFANUZI KUHUSU UWEPO WA MCHELE WA PLASTIKI.

ZFDB ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Afya – Zanzibar inayosimamia udhibiti wa bidhaa za chakula, dawa na vipodozi, moja kati ya kazi zake ni kuhakikisha kuwa bidhaa hizo ni salama kabla kufika kwa watumiaji.
Hivi karibuni kumekuwepo na malalamiko kutoka wa watu mbalimbali juu ya uwepo wa mchele unaosadikiwa kuwa ni wa plastiki na madhara yake kiafya. Malalamiko hayo yameanza katika mitandao ya kijamii na kuendelea kufikishwa kwetu kwa njia nyengine mbali mbali za mawasiliano, baada ya kupokea malalamiko hayo na pia kuzingatia hali inayoendelea hivi sasa, ZFDB inapenda kutoa ufafanuzi ufuatao.
Ukaguzi uliofanywa na unaoendelea kufanywa na wakaguzi wa ZFDB haujagundua wala kubaini uwepo wa mchele wa aina hio katika soko la Zanzibar. Vile vile hakuna uthibitisho wowote uliopatikana juu ya uwepo wa mchele huo pamoja na madhara yake kiafya.
Aidha, kuna vipande vidogo vidogo vya video vinavyosambaa katika mitandao ya kijamii ambavyo hutoa upotoshaji kwa watumiaji wa bidhaa hio na wananchi kwa ujumla. Hoja zinazosambazwa kupitia mitandao hio zimekijkita katika kudunda kwa mchele uliopikwa baada ya kufinyangwa. Ukweli ni kwamba kudunda huko kwa mchele baada ya kupikwa na kufinyangwa ni moja ya tabia za asili za mchele (natural properties of rice) zinazosababishwa na uwepo wa virutubisho vya aina ya amylose na amylopectin. Uwiano wa virutubisho hivi unatofautiana baina ya aina za mchele, kadiri uwiano huu unavyoongezeka ndipo tabia hii ya asili ya kudunda pia huongezeka. Kwahio ipo michele ambayo ina kiwango kikubwa cha uwiano huo na ipo pia yenye kiwango kidogo, hivyo basi kudunda dunda kwa mchele haina maana kuwa ni plastiki kwa vile michele yote inao uwezo huo wa kudunda.
ZFDB inapenda kuwatoa khofu na wasiwasi watumiaji wa bidhaa za mchele pamoja na wananchi wote wa Zanzibar kuwa bidhaa hio ni salama kutumika na hakuna tatizo la plastiki lililogundulikana wala kuthibitishwa hadi sasa. ZFDB inaomba ushirikiano kwa wananchi katika kutoa taarifa zozote kwa afisi yake endapo kutakuwa na haja ya kupata ufumbuzi zaidi.

 

Imetolewa na Afisi ya Mrajis
ZFDB
14.07.2017

TANGAZO

TANGAZO

TANGAZO:

Wizara ya Afya Zanzibar  kupitia Kitengo chake cha Bodi ya Chakula, Dawa na Vipodozi inapenda kuwakumbusha wafanyabishara wote wa Chakula kuwa kuanzia tarehe ya tangazo hili, ni marufuku kufanya mambo yafuatayo:-

  • Kupanga bidhaa za chakula hususan juisi, soda na mafuta nje ya maduka.
  • Kufungasha bidhaa za chakula kama nyama, samaki, samli k katika magazeti.
  • Kusafirisha nyama katika magari ambayo hayakukaguliwa na kusajiliwa na Bodi ya Chakula, Dawa na Vipodozi.
  • Kusafirisha na kuuza nyama ambayo haijakaguliwa na kupasishwa na Bodi ya Chakula, Dawa na Vipodozi. (Hakikisha nyama iliyokaguliwa inapigwa Muhuri maalum).
  • Kuuza bidhaa za chakula zinazohitaji baridi (frozen products) mfano kuku na samaki nje ya mafriza au katika maeneo ya wazi.

Yeyote atakayekwenda kinyume na tangazo hili, hatua kali zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za Bodi ya Chakula, Dawa na Vipodozi.

Kwa maelezo zaidi fika katika ofisi za Bodi ya Chakula, Dawa na Vipodozi-Mombasa, Zanzibar.

Pamoja Tunalinda na Kuimarisha Afya za Wananchi

Imetolewa na Mrajis

Bodi ya Chakula, Dawa na Vipodozi.

16/03/2017

EAC/GIZ/UNIDO Pharmaceutical Market Information Project

EAC/GIZ/UNIDO Pharmaceutical Market Information Project

ZFDB and UNIDO team brainstorming regarding new EAC project of Integrated Pharmaceutical Market Information System (IPMS)  in Zanzibar and all other EAC countries. ZFDB’s requirements towards IPMS have been successfully captured by UNIDO and TMEA for smooth integration with ZFDB Management Information System (MIS) supported by TMEA and will soon be launched.

UKAGUZI WA NYAMA

UKAGUZI WA NYAMA

ZFDB ipo katika opersheni maalum ya ukaguzi wa nyama. Hivyo bodi inawatangazia wale wote wanaojihusisha na uuzaji wa nyama kufata taratibu za uuzaji nyama. Kwa maelezo zaidi munaombwa kufika afisi zetu Mombasa.